Daňová evidence kompletní zpracování a vedení daňové evidence

 • zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu
 • zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení
 • zpracování daňových přiznání k DPH (včetně kontrolního a souhrnného hlášení), silniční dani, dani z nemovitých věcí aj.
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • vedení skladové evidence

 

Vedení účetnictvíkompletní zpracování a vedení účetnictví

 • zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • účtování zásob metodou A i B
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmu, DPH (včetně kontrolního a souhrnného hlášení), silniční dani, dani z nemovitostí aj.
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • účetní uzávěrka a závěrka
 • příprava a zasílání platebních příkazů
 • rozvržení účtové osnovy podle požadavků klienta, konzultace účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát)

 

Personální a mzdová agendakompletní zpracování mezd a vedení personální agendy

 • zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • zajištění přihlášení a odhlášení zaměstnavatele a zaměstnanců
 • zpracování a následné odeslání měsíčních přehledů pro ČSSZ a ZP
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest zaměstnanců
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na dani z příjmů pro zaměstnance
 • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vybírané srážkou
 • zastupování na příslušných úřadech při kontrolách

 

Zpracování daňových přiznání

 • přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob
 • přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), včetně kontrolního a souhrnného hlášení
 • přiznání k silniční dani, dani z nemovitých věcí aj.
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • přehled plateb záloh na daň

 

Další služby

 • vedení účetnictví pro SVJ (Společenství vlastníků bytových jednotek)
 • vedení účetnictví pro nevýdělečné organizace
 • přihláška k registraci pro fyzické/právnické osoby, oznámení o změně registračních údajů
 • zastupování na úřadech
 • vedení výkazů pro INTRASTAT
 • celní služby (proclení zboží pro dovoz/vývoz)
 • poradenství a zpracování hlášení v oblasti nepřímých daní (spotřební daně)